Disclaimer

Disclaimer

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door zorgprofessionals en andere kennispartners. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of niet actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Ondanks de informatie op deze website zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie op deze website.
Neem in geval van twijfel altijd contact op met een (zorg)professional of met de leverancier van het hulpmiddel.

De website en alle onderdelen ervan zijn eigendom van Samen Beter Thuis. Overname van informatie van de website is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en onder voorwaarde van de bronvermelding: ©Samen Beter Thuis.

Samen Beter Thuis is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en de gevolgde online cursussen of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website kan links bevatten naar websites en bestanden die door andere partijen dan Samen Beter Thuis worden aangeboden. Samen Beter Thuis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Het beeldmateriaal van de online cursussen heeft zijn bron vanuit YouTube. Derhalve gaat u bij gebruik van de online cursussen akkoord met de voorwaarden van YouTube.

Reacties

Het staat de redactie van deze website vrij om reacties te modereren of te verwijderen, indien nodig. De volgende regels worden hierbij gehanteerd:

  • Reacties die in strijd zijn met de wet worden verwijderd. Dit geldt met name voor Artikel 1 uit de grondwet (Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan').
  • Reacties moeten inhoudelijke betrekking hebben op de geplaatste video, blog of artikel
  • Reacties dragen bij aan de kennisverspreiding en/of debat

 

 

 


Last modified: Thursday, 14 February 2019, 10:41 PM