Uitleg van de home knop

We beginnen met de home knop. Op deze beginpagina is te zien wat er allemaal te vinden is op deze website.U ziet in de linkerkolom met de blauwe kleur instructiefilmpjes over verzorgen.In de middelste kolom met de groene kleuren vindt u instructie filmpjes over verplaatsen.In de rode kolom vindt u antwoorden op vragen waar je als zorgontvanger of mantelzorger mee te maken kunt krijge Onder de instructiefilmpjes en tips ziet u beeldfragmenten uit onze dagelijkse praktijk die we graag met u delen. De rij knoppen eronder symboliseren het ontstaan van dit platform. Zorgontvangers en mantelzorgers hebben ons namelijk gevraagd te helpen bij het vinden van goede praktische instructievideo’s over verzorgen en verplaatsen. Ze wilden ook graag geholpen worden bij het zoeken naar zorgverleners dicht bij huis, bij het vinden van goede hulplijnen of bij het vinden van informatie over hoe u zorg kunt regelen. Het is handig om u op deze openingspagina te oriënteren om te kijken of er onderwerpen zijn die voor u bruikbaar zijn, en u kunnen ondersteunen.