• Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld door zorgprofessionals en andere kennispartners. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Ondanks de informatie op deze website zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie op deze website.
  Neem in geval van twijfel altijd contact op met een (zorg)professional.
 • De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van de externe links, zijn eigendom van Samen Beter Thuis . Overname van informatie van de website is alleen toegestaan onder voorwaarde van de bronvermelding: ©Samen Beter Thuis/cursussen en verwijzing naar de website www.samenbeterthuis.nl.
 • Samen Beter Thuis is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 • Deze website bevat links naar websites en bestanden die door andere partijen dan Samen Beter Thuis worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Samen Beter Thuis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.
 • Reacties:
  Het staat de redactie van deze website vrij om reacties te modereren of te verwijderen, indien nodig. De volgende regels worden hierbij gehanteerd:
 • Reacties die in strijd zijn met de wet worden verwijderd. Dit geldt met name voor Artikel 1 uit de grondwet (Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’).
  Reacties moeten inhoudelijke betrekking hebben op de geplaatste video, blog of artikel.
  Reacties dragen bij aan de kennisverspreiding en/of debat.