Disclaimer

De informatie en instructies op onze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door zorgprofessionals en andere kennispartners. De schrijvers en de uitgever stellen zich echter niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in de instructies of informatie op deze website.

Ondanks de informatie op deze website zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie op deze website.

Neem in geval van twijfel altijd contact op met een professional.

 Privacy Policy

Samen Beter Thuis conformeert zich aan de  wet persoonsgegevens.  Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Gegevens die door de bezoeker worden verstrekt aan Samen Beter Thuis bij bezoek aan de website www.samenbeterthuis.nl zullen  onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Het sturen van een digitale nieuwsbrief.
  • Het versturen van een mail/e-mailing waarbij we een product, tip, handigheid of bijeenkomst van van Samen Beter Thuis onder de aandacht wordt gebracht.
  • Afmelden is altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of via info@samenbeterthuis.nl.

Persoonsgegevens

Samen Beter Thuis geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie/activiteit betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Persoonlijke gegevens van bezoekers of gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.samenbeterthuis.nl worden  bewaard. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Gegevens gerelateerd aan uw bezoekgedrag, gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten, diensten en website. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Cookies

Op de website(s) van Samen Beter Thuis  wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan als de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren, om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen NAW-gegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan Samen Beter Thuis verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Aanpassing van gegevens

De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Samen Beter Thuis kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Samen Beter Thuis voorgeschreven wijze door te geven.

Disclaimer

Samen Beter Thuis is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.