Wat willen gemeenten?instructiefilmpjesmantelzorgersviainternet-300x235

 • Meer eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners.
 • De sociale netwerkstructuur versterken.
 • Mantelzorg vinden, verbinden, versterken en verlichten

Welke vragen leven er bij de inwoners?

Hoe blijf ik zelfredzaam en behoud ik eigen regie als ik wordt geconfronteerd met beperking en ziekte, waar vind ik dan als zorgvrager of als de mantelzorger snel antwoord op vragen zoals:

 • “Waar kan ik terecht voor hulpmiddelen?”
 • “Hoe gebruik ik hulpmiddelen op de juiste wijze?”
 • “Hoe kan ik iemand die zorg nodig heeft het best ondersteunen?”
 • “Hoe zorg ik ervoor dat ik als mantelzorger niet overbelast raak?”
 • “Waar moet ik zijn voor (financiële) ondersteuning?”

Veel inwoners, ook in uw gemeente, worstelen met zulke vragen.

Wat bieden wij aan voor uw inwoners?

Unieke kant-en-klare informatie voor mantelzorgers en zorgvragers, gericht op het behoud en/of verwerven van mobiliteit en zelfstandigheid. Deze informatie is, voor zover deze niet voorhanden was, zelf ontwikkeld en deels verzameld uit goede landelijke openbare websites. De informatie is tot stand gekomen met inbreng van mantelzorgers en zorgprofessionals en is openbaar, digitaal en gratis beschikbaar.

Wat bieden wij aan voor de medewerkers van uw (sociale)  wijkteams en WMO-loket?

 1. Het aanbod is ondersteunend voor uw (sociale) wijkteams. Voor antwoorden op praktische vragen over zorg en (behoud van ) mobiliteit kan men verwijzen naar het platform.
 2. Wij voorzien op aanvraag in scholing voor de (sociale) wijkteams over de inhoud en werkwijze van het platform. Voor de consulenten van het WMO-loket kan een uitgebreidere, inhoudelijke scholing worden verzorgd, waarin ook de afstemming van de werkwijze en de visie aan bod kunnen komen.

Wat zijn hiervan de voordelen?

 1. Het gratis en laagdrempelige beschikbaar stellen van eerlijke, praktische kennis en informatie, levert een bijdrage aan het op eigen kracht ter hand kunnen nemen van zorg en herstel of behoud van mobiliteit.
 2. Het biedt uw gemeente een unieke, kant-en-klare voorziening waarnaar u kunt verwijzen.
 3. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar samenwerking met de zorgprofessionals en de partijen in de wijk om aan te sluiten bij de behoeften én kwaliteiten van de zorgontvangers en mantelzorgers.
 4. De onwikkelde e-learning kan een aanvullende verdieping van kennis en vaardigheden bieden aan uw mantelzorgers en collectief worden aangeboden per gemeente. Een mooie aanvulling op een mantelzorgcompliment!
 5. Mantelzorgers en vrijwilligers die zich actief inzetten om kennis te verbeteren worden bij u bekend.

Wij bieden een totaalpakket (banner/online cursussen/webinar/marketing/ workshop)

 • Wij bieden een totaalpakket (offerte op aanvraag) met kant en klare  instrumenten om zelfredzaamheid, zelfhulp en eigen regie optimaal te kunnen ondersteunen. Het pakket bevat onder andere 150 instructievideo’s over verzorgen en verplaatsen, en informatie voor ondersteuning van eigen regie die u via uw organisatie actief onder de aandacht kunt brengen. Uniek is dat de instructievideo’s ook worden aangeboden in de vorm van online cursussen voor mantelzorg/zelfzorg.
  De inkomsten worden ingezet voor doorontwikkeling van het open platform. Het uitgangspunt is dat de formele zorg de informele zorg c.q. mantelzorg ondersteunt in plaats van overneemt.

  Aanbod van producten voor mantelzorg ondersteuning»  

Heeft u als gemeente interesse voor ondersteunde introductie?

Wij werken volgens een vast stappenplan voor introductie in uw gemeente. Wij gaan graag met u in gesprek voor een offerte.

Wij vragen:

 • Randvoorwaarden (ruimte, marketing en dergelijke) te creëren om het bestaan van het platform onder de aandacht te brengen bij een groot publiek, zorgprofessionals, welzijnswerkers etc.
 • Actief beleid om uw mantelzorgers, zorgvrijwilligers en zorgontvangers in hun kracht te zetten en te waarderen.
 • Een kwartiermaker te benoemen die goed bekend is in de regio en met onze producten en werkwijze.
 • Ambassadeurswerk van de kwartiermaker langs betrokkenen (zoals: mantelzorgers, informele zorg, patiënten, wijkteams, zorgprofessionals, zorginstellingen.)
 • Ondersteuning bij de organisatie van een of meer bijeenkomsten.
 • Betrokkenen te informeren en te instrueren over het gebruik van het platform.
 • Inkoop van de online cursussen en waardering van het certificaat.

Verdere inhoudelijke ontwikkeling en verdieping

Aan de hand van vragen van gebruikers kan nieuw materiaal worden ontwikkeld of kan de functionaliteit van het platform worden uitgebreid. De klankbordgroepen van zorgontvangers/mantelzorgers en zorgprofessionals hebben vooralsnog de volgende wensen kenbaar gemaakt. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar (mede) financiering.

Wensenlijst-ambities»

 

Mantelzorg ondersteunen: Zo doe je dat! Terugblik juni 2016 VNG bijeenkomst.

Voor beleidsmedewerkers zorg en welzijn en wethouders, organiseerde Samen Beter Thuis in samenwerking met de VNG  27 juni 2016 in Oss VNG  “Mantelzorg ondersteunen: zo doe je dat!”  Uitnodiging gemeenten: Samen Beter Thuis 27 juni Oss» »

Inschrijven Gemeenten

Wij verzorgen onze communicatie met Mailchimp. Als u zich wilt inschrijven komt u op een nieuwe pagina waarin u uw gegevens kunt invullen.  Wilt u zich uitschrijven kunt u dat eenvoudig doen door op de link in de berichten te klikken

Inschrijven voor de klankbordgroep gemeenten »