denbosch

wijkpleinen ‘s-Hertogenbosch

In ‘s-Hertogenbosch zijn zeven wijkpleinen in verschillende wijken. Daar kunt u terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen,maar ook voor mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en activiteiten in uw wijk. In het wijkplein komt de wijk samen!

Spreekuren consulenten

Wilt u persoonlijk contact? Consulenten van Divers houden spreekuur in de wijkpleinen. Klik hier voor de adressen en spreekuren van de consulenten Steunpunt mantelzorg.

platform 073;

Op Platform073 vinden inwoners, organisaties en bedrijven elkaar voor het uitwisselen van gratis diensten, kennis en materialen.

sociale kaart 073

Om u op deze site op weg te helpen, is de sociale kaart van ‘s-Hertogenbosch verdeeld in overzichtelijke categorieën. U kunt ook de zoekfunctie gebruiken en zoeken met uw eigen woorden.

sociale kaart ‘s-Hertogenbosch

site voor het zoeken van diensten in uw regio; bv thuiszorg