Hoe regel ik mijn zorg? Welke organisaties helpen mij als mantelzorger of zelfzorger aan goede informatie? Ik kan het niet meer aan? Zijn er ( zelf) hulp programma’s om mij te ondersteunen als ik de zorg niet goed aan kan? Hoe kan ik de mantelzorg laten vervangen? Hoe kan ik “vrij” nemen als mantelzorger? Wat betekent respijtzorg? Hoe kan ik vrijwilligers vinden? Hoe kan ik de zorg rond mijn naaste organiseren? Zijn er vraag en aanbod sites voor zorg?
Op deze pagina kunt u veel goede informatie vinden die u kan ondersteunen in uw eigen regie!  Komt u er niet uit of wordt u van het kastje naar de muur gestuurd? Dan kunt u terecht bij het Juiste Loket 030-7897878, meldpunt@juisteloket.nl». Juiste Loket is een samenwerking van Per Saldo (de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget), Ieder(in) (de koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en het ministerie van VWS.
Hoe regel ik zorg?

Mantelzorg; Hoe regel ik zorg? Hoe vind ik zorg?

regelhulp van de overheid » Een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. De site bevat relevante informatie voor onder meer mensen met een chronische ziekte of beperking door ouderdom. Regelhulp werkt samen met bijna alle gemeenten, het CIZ, UWV en SVB.

mantelzorgmakelaar » een mantelzorgmakelaar neemt de regeltaken over van de mantelzorger. Voor vergoeding kijk op mantelzorgvergoeding», een document van de consumentenbond en Mezzo. Zoek zorg thuis »

zorgwijzer»: ZorgWijzer heeft een landelijk Zorgkompas samengesteld die de zorgbehoevende op een laagdrempelige manier (ver)wijst naar de juiste zorginformatie, zorgvormen en zorgloketten

meedemeentgroep.nl » Gewoon meedoen, ook als u een beperking heeft of chronisch ziek bent. MEE helpt u daarbij. Of het nu gaat om opvoeding, opleiding, werk, wonen, geldzaken of regelgeving; samen kijken zij wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt. De dienstverlening is gratis, u heeft geen verwijzing nodig.

vrijwilligers palliatieve terminale zorg.nl » Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Dit is een landelijke vereniging waarbij ruim 200 VPTZ organisaties zijn aangesloten die ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase.

Er zijn ook thuiszorgorganisaties die 24-uurszorg bieden. Voorbeelden hiervan zijn: http://www.standbythuiszorg.nl »/https://www.allerzorg.nl »/De Zorgheuvel 24 uurs thuiszorg »

Veelal gebeurd dit mbv een Persoons Gebonden Budget. De betreffende organisatie kan u daar meer over uitleggen. Per Saldo» is de vereniging die u meer uitleg over kan geven over de financiering. persoonsgebonden budget.nl » Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

zorgboeren.nl » Informatie over zorgboerderijen, dagbesteding.

zorghulpatlas.nl » Het doel van de Atlas van Zorg & Hulp is om (bestaande) informatie op het gebied van zorg en hulp voor iedereen overzichtelijk en vindbaar te maken.

nationalehulpgids.nl » Een marktplaats voor thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke hulp, begeleiding en meer.

rijksoverheid.nl over mantelzorg » Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Op basis van de Wmo 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers van hun inwoners. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met bijvoorbeeld (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg).

Alles Zelf » Hoe kunnen mensen tot op de hoogste leeftijd zelfstandig blijven wonen? Het zoeken, vinden, vergelijken en direct gebruiken van diensten is daarbij belangrijk; voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners. Alleszelf.nl onderzoekt hoe dit in Nederland is geregeld. Hier vindt u steeds meer informatie en diensten.

Mantelzorg informatie

mantelzorg.nl »
Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.

jong-zorgen.nl »
Website voor jonge mantelzorgers

vilans.nl »
Landelijk kenniscentrum voor langdurende zorg.

werkenmantelzorg.nl »
Informatie over de verschillende mogelijkheden en verlofregelingen voor werkende mantelzorgers

briz.nl »
Brabantse raad informele zorg

kopp-kind.nl »
Kinderen van ouders met psychiatrische problemen

mantelzorg.startpagina.nl »
Startpagina met veel links naar informatie

Organisaties betrokken bij (mantel)zorg
landelijk steunpunt medezeggenschap clienten.nl »
Koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector. Verder biedt het LSR kwaliteitstoetsingen, trainingen en cliëntvertrouwenspersonen in curatieve- en gehandicaptenzorg, ggz, verslavingszorg, ouderdenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke opvang.

mantelzorg voor de huisartsenpraktijk »
Website van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ondersteuning van mantelzorg door huisartsen.

mijnkwaliteitvanleven.nl »
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Het is een initiatief van de patientenfederatie (NPCP). Juist nu er veel verandert in de zorg. Wat er precies verandert, verschilt per persoon en situatie. Dit brengt veel mensen in onzekerheid. De veranderingen vragen in ieder geval meer van u en uw naasten. Ook is de kans groot dat u in gesprek moet over uw zorg, bijvoorbeeld met uw naasten, gemeente of zorginstelling. Wees voorbereid. Weet wat telt voor u. Via deze website kun u ook incidenten of ongevallen melden zodat we samen de zorg kunnen verbeteren: incident melden

minvws.nl »
Website van Ministerie van VWS. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

movisie.nl »
Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken. Zoek op: Mantelzorg>Basisfuncties mantelzorg

sociaal cultureel planbureau.nl »
Zoek op ‘Mantelzorg’. Feiten en cijfers over mantelzorg van het Sociaal en cultureel planbureau.

Mentale ondersteuning

Kijk ook bij informatie over ziekten ».

online zelfhulpprogramma voor mantelzorg »
Deze site biedt mantelzorgers handvatten om mentaal gezond te blijven. Je kunt hier testen of en in welke mate je last hebt van overbelasting. Je krijg tips en oefeningen om op eigen kracht weer een balans te vinden in het zorgen voor anderen en het zorgen voor jezelf.

kleurjeleven.nl »
Effectief, online behandelprogramma met begeleiding op afstand door een psycholoog.
U krijgt een telefonische intake en twee telefonische begeleidingsgesprekken. In acht lessen van 30 minuten leert u stap voor stap positiever in het leven te staan. Kleurjeleven.nl biedt structuur en kunt u in uw eigen tempo volgen.

sensoor.nl »
Je ziet het niet meer zitten, je weet het niet meer. Door grote of kleine zorgen. Het helpt om er over te praten. Met iemand die echt luistert en met je meedenkt.

gripopjedip.nl »
Voor jongeren 16-25 jaar. Je vindt hier allerlei tips en informatie »over dips en depressies
Je kunt ook mailen met een dipdeskundige » die jou kan helpen om goed om te gaan met jouw dip
Wil je tips uitwisselen en anoniem in contact komen met jongeren die ook een dip hebben? Je kunt ook onze cursus volgen ».

psychischegezondheid.nl »
Dit is een fonds voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen of wil weten hoe die te voorkomen zijn. Daarom nemen zij met daadkracht en passie het voortouw om mensen uitzicht te bieden op een beter leven door:

u vindt hier informatie over depressie, de depressietest en ervaringsverhalen.

korrelatie.nl »
Korrelatie is een landelijke organisatie. Zij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.
Bij Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers.Zij luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

depressievereniging.nl »
Patientenvereniging van depressie voor informatie en lotgenotencontact.

nedkad.nl »
Dit is het Nederlands kenniscentrum voor angst en depressie. U kunt hier informatie vinden over de verschillende soorten angststoornissen en depressie. Ook kun je lezen wat er voor behandelingsmogelijkheden zijn. Het is mogelijk om je persoonlijke situatie voor te leggen aan één van de medewerkers van de Angst Dwang en Fobie stichting.

Ondersteuning of vervangen van mantelzorg
handeninhuis.nl »
Deze landelijk werkende organisatie richt zich op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger. De mantelzorger die behoort tot onze doelgroep draagt de zorg voor een hulpvrager die zonder deze mantelzorger niet zelfstandig thuis kan functioneren.

respijtwijzer.nl »
Wanneer u intensief voor een ander zorgt dan is het prettig wanneer u tijdelijk de zorg kunt overdragen. Zodat u even tijd voor u zelf heeft. Wanneer u dit regelmatig doet houdt u de zorg langer vol. Het tijdelijk overdragen van de zorg heet respijtzorg.

Alleszelf.nl info over respijtzorg »
Ontvangt u op hoge leeftijd veel en intensieve zorg van uw partner, vriend of buurvrouw? Of bent u zelf zo’n mantelzorger? Dan is het fijn als iemand anders de zorg eens over kan nemen. Dat geeft nieuwe energie en vergroot de kans om de mantelzorg langer en op een prettige manier te ontvangen of te geven. Vervangende mantelzorg heet ook wel respijtzorg. Daarvoor zijn steeds meer mogelijkheden. Soms krijgt u de kosten vergoed. Alleszelf.nl zet de mogelijkheden op een rij.

Seniorenservice; ondersteuning mantelzorg»

Saar aan huis; ondersteuning mantelzorg»

Home instead; ondersteuning mantelzorg»

Mantelaar; medisch studenten voor mantelzorg»

Standby thuiszorg: zorg aan huis»

24 uurs thuiszorg de zorgheuvel»

Forums voor mantelzorg

mantelzorgerbenjenietalleen.nl »
Digitaal Contactpunt voor Mantelzorgers in Nederland. Forum met informatie over mantelzorg en waar mantelzorgers elkaar kunnen treffen voor herkenning erkenning, waardering en samenwerking.

Vraag en aanbod - communicatie rond zorg

zorgvoorelkaar.com »
online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp

wehelpen.nl »
Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website zorgen voor een ander.

vraagelkaar.nl »
Als je het leuk vindt om iets voor elkaar te doen, of als je iets wilt weten, iets zoekt of iets wilt aanbieden. Zonder verplichtingen elkaar iets vragen en aanbieden.

OZO verbindzorg »
Met OZO verbindzorg worden alle partijen rond de zorg betrokken en heb je jouw zorg in één overzicht. Je kunt overleggen en zelf de regie houden.

Caren Zorgt.nl »
Caren is een site voor mensen die zorg ontvangen of voor iemand zorgen. Ze helpen de zorg te organiseren, informatie te delen en taken te plannen. Het is gratis.

mijngezondheidsplatform.info »
samen werken aan gezondheid; zelfmanagement via ehealth

jalp.nl »
Het uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen kan meedoen. Voorop staat zelfredzaamheid en eigen kracht. Jalp kijkt daarom eerst wat iemand zelf nog kan doen of samen kan doen met anderen, voordat hij of zij iets laat doen.

zorgsite.nl »
De ShareCare Zorgsite is een hulpmiddel voor mantelzorgers. Via de
zorgsite kan het zorgproces worden georganiseerd. De Zorgsite is gratis
voor bewoners of klanten van de partners van ShareCare Zorgsite.

mijnzorgnet.nl »
We maken contact mogelijk tussen patiënten en zorgverleners. Altijd en overal. Dit biedt voordelen voor beide partijen. Zo kan verbeterde communicatie zorgen voor betere samenwerking tussen patiënt en zorgverlener. Sneller helpen en sneller geholpen worden.

mantelplan.nl »
Speciale aandacht voor problemen waarvoor mantelzorgers of contactpersonen komen te staan.Maak uw persoonlijk netwerk! Iedereen kan met MantelPlan vrijwillige zorg en hulp vragen.

hetfamilienet.nl »
Berichten, foto’s en documenten delen. Beter contact tussen zorg en familie. Hier kan iedereen een eigen online agenda aanmaken. De ingevoerde taken kunnen met vrienden, familie en collega’s worden gedeeld’. Alle betrokken mantelzorgers uit het netwerk kunnen met elkaar communiceren.

4hetleven.nl »
Stichting Vier het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen die veelal thuis zitten. Zij worden van deur tot deur begeleid en genieten van een arrangement waarbij alles is geregeld om zorgeloos uit te gaan.

HalloZorg.nl»
HalloZorg is een gratis app om zelf een zorgnetwerk te vormen met vrienden, familie, buren én zorgprofessionals.

Organiseer de zorg en aandacht voor je ouders samen met familie, vrienden, buren en vrijwilligers vanuit 1 agenda.

Nettie»
Zij zetten hiervoor warm beeldcontact met speciaal opgeleide medewerkers in en de Nettie #Goedgeregeld-app voor het betrekken van het sociale netwerk.