Medicijnen informatie

Algemene informatie over medicijnen

Apotheek.nl»

Alles over medicijnen. Deskundige informatie van de apotheker. Apotheek.nl is een website van de beroeps- en brancheorganisatie KNMP van apothekers.

Instructiefilmpjes van de apotheek over»

-zetpillen gebruiken
-klysma toedienen
-bloedsuiker meten
-insuline spuiten
-slikken van medicijnen
-inhalatie-instructies
-doseerinstructies corticosteroiden
-oogdruppelen

Kosten van medicijnen

Medicijnkosten.nl»

De website Medicijnkosten is een product van Zorginstituut Nederland». Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien:

  1. of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen;
  2. of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid;
  3. of u zelf moet bijbetalen en;
  4. of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.
  5. een overzicht van de vergoedingen en kosten van de medicijnen.

Autorijden met medicijnen

Rijveiligmetmedicijnen.nl»

Deze site biedt een overzicht van de medicijnen die invloed hebben op de rijvaardigheid.

Verpakking van medicijnen en veilig gebruik

Beoordelingen van medicatie

Patientenfederatie NPCF medicatiebeoordeling»

In een medicatiebeoordeling bespreekt u met de apotheker en/of huisarts of u alle medicijnen die u neemt ook echt nodig heeft en of ze (nog) goed werken. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld veel medicijnen tegelijk gebruikt. De medicatiebeoordeling is er om het gebruik van uw medicijnen zo makkelijk mogelijk te maken. En te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Bekijk de filmbeelden uit de dagelijkse praktijk:
worstelingen met verpakkingen en tips voor veilig gebruik»