Klik op de rode balk om de informatie te lezen.
Websites die u verder kunnen helpen bij het regelen van zorg voor uzelf of u naaste

MantelzorgNl:

De landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Telefoon: 0900 – 20 20 496 (€0,10 p/m).
MantelzorgNl: wetten en regels »
MantelzorgNl: geldzaken »

Per Saldo:

De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.
Per saldo: persoonsgebonden budget »

Regelhulp:

De wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.
Rijksoverheid info over mantelzorg »
Rijksoverheid info over zorgverzekeringen »
Hulpmiddelen in het basispakket info rijksoverheid»

Vergoeding van thuiszorg, paramedische zorg en mantelzorgondersteuning

 

Gemeente WMO: hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, mantelzorg, vervoer

Wat betekent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

Dit is een wet uitgevoerd door de gemeente met het doel om er voor te zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven in de eigen thuissituatie.
Wat biedt de WMO? Kijk op Rijksoverheidinfo »

Voor wie?

Voor mensen die door ziekte, beperkingen dagelijks belemmeringen ondervinden in het zelfstandig thuis wonen. Daarnaast belemmeringen buitenshuis in  het zelfstandig lopen, fietsen, gebruik maken van het openbaar vervoer om van A naar B te komen.

Hoe?

De gemeente waarin een persoon woont, voert de regeling uit via het WMO loket.
Kijk hier voor het WMO loket in uw gemeente:  Alles Zelf zet de WMO loketten op een rij »

WMO loket wat is het?

Bij een gemeentelijk zorgloket is het mogelijk een WMO aanvraag in te dienen om producten en diensten aan te vragen zoals vastgesteld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Denk aan:

 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Ondersteuning van mantelzorgers

Maar ook:

 • Aanvraag hulpmiddel voor langdurig gebruik (aangepaste fiets, rolstoel)
 • Gehandicaptenparkeerkaart »
 • Huishoudelijke hulp
 • WMO – taxipas
 • Mantelzorgcompliment

Elk gemeentelijke zorgloket heeft een eigen aanbod en werkwijze rond de aanvraag en toekenning van een product (bijvoorbeeld een scootmobiel) of dienst (bijvoorbeeld begeleiding of huishoudelijke ondersteuning).

Handig om te weten voordat een WMO aanvraag wordt ingediend

Bij een gemeentelijk zorgloket is het mogelijk een WMO aanvraag in te dienen om producten (bv hulpmiddelen) en diensten (bv huishoudelijke zorg of opvang) aan te vragen zoals vastgesteld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Elke gemeentelijke zorgloket heeft een eigen werkwijze rond de aanvraag en toekenning van een product of dienst.
Doorloop vast de volgende stappen voordat je een WMO aanvraag indient omdat een WMO consulent u ook naar deze stappen zal vragen:

 1. Bespreek vooraf met elkaar wat er nodig is en op welke wijze een vraag binnen familie/vriendenkring zou kunnen worden opgepakt. Maak een onderscheid tussen een kortdurende en langdurende vraag.
 2. In geval van kortdurende vraag, bijvoorbeeld woonkamer schilderen: wie kan het oppakken? Anders contact met bijvoorbeeld een initiatief zoals: Zorg voor Elkaar» of We Helpen».
 3. In geval van langdurige vraag bijvoorbeeld huishoudelijke hulp: maak lijstje van de schoonmaak objecten en beantwoord: Wat wil of kan de betrokkene wel en  niet; wie kan wat oppakken?
 4. Als het gaat om mobiliteitsvragen, of alledaagse handelingen zoals knopen van bloes dicht doen, aardappels schillen, etc. Ga eerst na wat betrokkene wel / niet kan. Ga op basis hiervan op zoek naar praktische hulpmiddelen via een  thuiszorgwinkel» in de buurt. Voor beoordeling en goed advies kunt u contact opnemen met een ergotherapeut». Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld met een verwijzing van een arts een bepaald hulpmiddel aanbevelen. Dit advies kan worden meegestuurd bij een WMO-aanvraag.
 5. Kijk voor regelgeving en vergoedingen van hulpmiddelen op onze pagina  informatie over regelgeving en vergoeding»
 6. Lees informatie van het WMO-loket op de website van de gemeente waar betrokkene woont; zo weet je van te voren hoe het proces verloopt en kun je samen wie wat doet in dit proces.

In grote lijnen zal de aanvraagprocedure als volgt verlopen.
Let wel: elke gemeente hanteert een andere werkwijze. Neem daarom altijd eerst contact op met betreffende gemeente.

 • Online WMO aanvraag formulier invullen met DigiD van betrokkene of
 • Schriftelijke aanvraagformulier invullen of
 • Telefonische melding waarna een telefonisch of persoonlijk gesprek volgt met een WMO-consulent, veel gemeenten noemen dit het ‘keukentafelgesprek’.
 • WMO-consulent besluit of het tot een aanvraag komt en start onderzoek waarna een formele aanvraag kan worden ingediend.
 • LET OP! Er kan 3 -6 weken zitten tussen aanvraag en indicatiestelling. Dit laatste betekent, dat de gemeente via de WMO-consulent een besluit neemt over de aanvraag,
 • U kunt een externe (para) medische hulpverlener inschakelen (in de regel is een ergotherapeut of mantelzorgmakelaar hier de beste persoon voor) om de aanvraag vooraf helder te krijgen en voor begeleiding bij de WMO aanvraag
 • Schriftelijke indicatie stelling waarin aanvraag wel / niet wordt toegekend,
 • Bij toekenning indicatie, wordt door het CAK een eigen bijdrage vastgesteld,
 • Bij afwijzing indicatie; besluit samen of je wel / niet tijdig bezwaar maakt.

 

Hulp bij het regelen; mantelzorgmakelaar en ergotherapeut

Omdat het knap ingewikkeld is hoe de zorg wordt vergoed zijn er speciaal opgeleide professionals die u kunnen ondersteunen in deze zoektocht. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket wordt dit al dan niet vergoed.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar is meestal beter thuis in de zorgwereld dan de mantelzorger zelf en is HBO-opgeleid. Kijk hier of uw zorgverzekering de mantelzorgmakelaar vergoed:

Een ergotherapeut kan u adviseren en helpen bij het aanvragen van hulpmiddelen. Een ergotherapeut wordt voor 10 uur vergoed uit de basisverzekering.

 

U kunt ook informeren bij uw zorgverzekeraar als mantelzorger»