Hoe kunt u zorg regelen? Vergoeding, wetten, regelgeving, organisaties.

Hieronder vindt u sites en telefoonnummers die u verder kunnen helpen bij het regelen van de zorg voor uzelf of u naaste

Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Telefoon: 0900 – 20 20 496 (€0,10 p/m).

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Regelhulp is de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.

Hieronder staan informatieve vergelijkings sites over uw zorgverzekering, de basisvergoeding en mantelzorg vergoedingen.

Vergoeding van thuiszorg, paramedische zorg en mantelzorgondersteuning

Gratis telefoonnummers voor klanten CAK

Ondersteuning vanuit Wmo 0800-1925
Zorg vanuit de Wlz 0800-0087
Ouderbijdrage Jeugdwet 0800-2108
Schengenverklaring 0800-2108
Wtcg 0800-0300

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. T 088 – 789 10 0

Uitleg WMO aanvragen en WMO loket

Wat betekent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

Dit is een wet uitgevoerd door de gemeente met het doel om er voor te zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan blijven leven in de eigen thuissituatie.

Voor wie?

Voor mensen die door ziekte, beperkingen dagelijks belemmeringen ondervinden in het zelfstandig thuis wonen. Daarnaast belemmeringen buitenshuis in  het zelfstandig lopen, fietsen, gebruik maken van het openbaar vervoer om van A naar B te komen.

Hoe?

De gemeente waarin een persoon woont, voert de regeling uit via het WMO loket.

Kijk hier voor het WMO loket in uw gemeente:  Alles Zelf zet de WMO loketten op een rij »

WMO loket wat is het?

Bij een gemeentelijk zorgloket is het mogelijk een WMO aanvraag in te dienen om producten en diensten aan te vragen zoals vastgesteld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Denk aan:

 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Ondersteuning van mantelzorgers

Maar ook:

 • Aanvraag hulpmiddel voor langdurig gebruik (aangepaste fiets, rolstoel)
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Huishoudelijke hulp
 • WMO – taxipas
 • Mantelzorgcompliment

Elk gemeentelijke zorgloket heeft een eigen aanbod en werkwijze rond de aanvraag en toekenning van een product (bijvoorbeeld een scootmobiel) of dienst (bijvoorbeeld begeleiding).

Wanneer krijgt u hier mee te maken? Bijvoorbeeld: als een persoon hulp nodig heeft in het huishouden, om zich binnens- of buitenshuis te verplaatsen of als iemand bijvoorbeeld niet meer zelf voor zijn / haar maaltijd kan zorgen.

Het kan ook zijn, dat een persoon wel zelfstandig kan douchen maar niet in de badkamer kan komen.

Daarnaast kan het zijn dat een persoon dagelijks belemmeringen ondervindt met activiteiten buitenshuis zoals boodschappen doen, een doktersbezoek, de tuin onderhouden, etc.

In de afbeelding hieronder een overzicht wat onder de WMO valt en wat onder de Wet Langdurige Zorg

Belangrijk om te weten voordat een WMO aanvraag wordt ingediend

Bij een gemeentelijk zorgloket is het mogelijk een WMO aanvraag in te dienen om producten (bv hulpmiddelen) en diensten (bv huishoudelijke zorg of opvang) aan te vragen zoals vastgesteld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Rijksoverheid, uitleg WMO»

Elke gemeentelijke zorgloket heeft een eigen werkwijze rond de aanvraag en toekenning van een product of dienst.

Doorloop de volgende stappen voordat je een WMO aanvraag indient omdat een WMO consulent u ook naar deze stappen zal vragen:

 1. Bespreek vooraf met elkaar wat er nodig is en op welke wijze dit binnen familie/vriendenkring zou kunnen worden opgepakt. Maak een onderscheid tussen een kortdurende en langdurende vraag.
 2. In geval van kortdurende vraag, bijvoorbeeld woonkamer schilderen: wie kan het oppakken? Anders contact met bijvoorbeeld een initiatief zoals: Zorg voor Elkaar» of We Helpen».
 3. In geval van langdurige vraag bijvoorbeeld huishoudelijke hulp: maak lijstje van de schoonmaak objecten en beantwoord: Wat wil of kan de betrokkene wel en  niet; wie kan wat oppakken?
 4. Als het gaat om mobiliteitsvragen, of alledaagse handelingen zoals knopen van bloes dicht doen, aardappels schillen, etc. Ga eerst na wat betrokkene wel / niet kan. Ga op basis hiervan op zoek naar praktische hulpmiddelen via een  thuiszorgwinkel» in de buurt. Voor beoordeling en goed advies kunt u contact opnemen met een ergotherapeut». Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld met een verwijzing van een arts een bepaald hulpmiddel aanbevelen. Dit kan worden meegestuurd bij een WMO-aanvraag.
 5. Kijk voor regelgeving en vergoedingen van hulpmiddelen op onze pagina  informatie over regelgeving en vergoeding»
 6. Lees informatie van het WMO-loket op de website van de gemeente waar betrokkene woont; zo weet je van te voren hoe het proces verloopt en kun je samen wie wat doet in dit proces.

In grote lijnen zal de aanvraagprocedure als volgt verlopen.

Let wel: elke gemeente hanteert een andere werkwijze. Neem daarom altijd eerst contact op met betreffende gemeente.

 • Online WMO aanvraag formulier invullen met DigiD van betrokkene of
 • Schriftelijke aanvraagformulier invullen of
 • Telefonische melding waarna een telefonisch of persoonlijk gesprek volgt met een WMO-consulent, veel gemeenten noemen dit het ‘keukentafelgesprek’.
 • WMO-consulent besluit of het tot een aanvraag komt en start onderzoek waarna een formele aanvraag kan worden ingediend.
 • LET OP! Er kan 3 -6 weken zitten tussen aanvraag en indicatiestelling. Dit laatste betekent, dat de gemeente via de WMO-consulent een besluit neemt over de aanvraag,
 • U kunt een externe (para) medische hulpverlener inschakelen (in de regel is een ergotherapeut of mantelzorgmakelaar hier de beste persoon voor) om de aanvraag vooraf helder te krijgen en voor begeleiding bij de WMO aanvraag
 • Schriftelijke indicatie stelling waarin aanvraag wel / niet wordt toegekend,
 • Bij toekenning indicatie, wordt door het CAK een eigen bijdrage vastgesteld,
 • Bij afwijzing indicatie; besluit samen of je wel / niet tijdig bezwaar maakt.

 

 

Helpen bij regelen; mantelzorgmakelaar en ergotherapeut

Omdat het knap ingewikkeld is hoe de zorg wordt vergoed zijn er speciaal opgeleide professionals die u kunnen ondersteunen in deze zoektocht. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket wordt dit al dan niet vergoed.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar is meestal beter thuis in de zorgwereld dan de mantelzorger zelf en is HBO-opgeleid. Kijk hier of uw zorgverzekering de mantelzorgmakelaar vergoed:

Een ergotherapeut kan u adviseren en helpen bij het aanvragen van hulpmiddelen. Een ergotherapeut wordt voor 10 uur vergoed uit de basisverzekering.