ziekten en aandoeningen

Betrouwbare websites over ziekten en aandoeningen

Het is vaak lastig om de weg te vinden naar goede informatie over ziekten of aandoeningen. Om u hierin te ondersteunen zijn de belangrijkste goede websites hieronder vernoemd, die u op weg kunnen helpen in uw zoektocht naar informatie over gezondheid en ziekte.

thuisarts.nl »

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. De site is ontwikkeld en wordt bijgehouden door het nederlands huisartsen genootschap (NHG)

ziekenhuis.nl »

Nog een keer nalezen wat je arts je uitlegde over een MRI-scan? Of op zoek naar een ziekenhuis» of kliniek bij jou in de buurt? Op ziekenhuis.nl vind je alle medische informatie die je nodig hebt. Daarnaast kun je er korte bijsluiters van je medicijn»

 vinden.

gezondheidsplein.nl »

Gezondheidsplein.nl is al meer dan 10 jaar de gezondste gids op internet met als doel het makkelijker en begrijpelijker maken van complexe medische informatie. De informatie is betrouwbaar, volledig en toegankelijk. De ontwikkelingen op medisch en farmaciegebied worden op de voet gevolgd door een team van specialisten. Het accent ligt op de aandoeningengids, die ruim 1600 aandoeningen in duidelijke taal omschrijft. ‘Wat is het?’ ‘Hoe herken ik het?’ en ‘Wat is de (zelf)behandeling?’ Dat zijn de vragen die in deze gids aan bod komen. De online gezondheidsvoorlichting blijft hier niet tot beperkt. In medische dossiers en patiëntverhalen wordt uitgebreid stil gestaan bij de invloed die een ziekte kan hebben op het leven van de patiënt. Ook worden er adviezen gegeven om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.
Zij richten zich op de eerstelijns patiënt. Dat betekent dat de patiënt nog niet naar de dokter is geweest, maar zich wel zorgen maakt over bepaalde klachten. Veel mensen doen tegenwoordig online vooronderzoek zodat ze goed voorbereid naar de huisarts gaan.

digitale zorggids ondersteunt door NPCF »

De grootste, onafhankelijke gids over digitale zorg voor patiënten en zorgprofessionals. Een initiatief van patiëntenfederatie NPCF.

website GGD-Appstore»

Een dienst van de GGD-en waarmee zij informatie en een toegankelijk overzicht willen bieden van relevante en betrouwbare apps voor gezondheidszaken.

Zorgwijzer»  

Zorgwijzer verwijst naar informatie over ziektebeelden en aanverwante informatie.

Neurologische aandoeningen

Websites over neurologische aandoeningen

hersenstichting.nl».

De hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren.Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven ze voorlichting en voeren ze vernieuwende projecten uit.

hersenletsel.nl».:

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

dwarslaesie.nl».

Informatie voor mensen die te maken hebben met een dwarslaesie

kennispleinnah.nl».

nformatie over niet-aangeboren hersenletsel

msvereniging.nl».

De MS Vereniging vindt het belangrijk het welzijn van mensen met MS op zowel materieel als immaterieel gebied te helpen bevorderen.

nationaalmsfonds.nl».

De organisatie is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS Fonds is hierdoor een full service organisatie op het gebied van MS, waar zowel mensen met MS en hun naasten als MS professionals en geïnteresseerden terecht kunnen.

ms-anders.nl».

De stichting MS-Anders maakt zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van patiënten met Multiple Sclerose. MS-Anders heeft zich van meet af aan gericht op de mensen met Multiple Sclerose ZELF. Daarom financieren wij niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar maken we ons ook hard voor de leefomgeving van de patiënt, zijn/haar partner en kinderen, de zorg eromheen. Met creatieve oplossingen wordt continu gezocht naar minder belasting, minder pijn en meer levensvreugde.

parkinsonnet.nl».

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2700 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

parkinson-vereniging.nl».

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor alle 40.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme.

 

Dementie

Informatie over dementie

informatieve filmpjes over dementie»
Kijk voor instructiefilmpjes in ons youtube kanaal.

dementie.nl»
Dementie.nl is de nieuwe dienst van Alzheimer Nederland, speciaal voor de mantelzorger van de naaste met dementie. Daarbij staat voorop dat alle antwoorden, tips en goede raad in overeenstemming zijn met de Zorgstandaard Dementie. Dit is de standaard die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken over waar de zorg voor iemand met iemand met dementie aan zou moeten voldoen.

informatieve filmpjes over dementie»»
DementieOnline biedt informatie, tips, advies en een online cursus voor mantelzorgers. Zodat u nog beter voor uw naaste met dementie kunt zorgen.

dementelcoach.nl»
Coachende telefonische of mailgesprekken voor mantelzorg van dementerenden met een coach

actiefbijdementie.nl»
Biedt mantelzorgers van mensen met dementie ideeën voor plezierige activiteiten en mantelzorgers die daar graag hulp bij willen kunnen zich er aanmelden voor een e-coachingsprogramma

intodmentia.nl»
Simulatietraining neemt u mee in de wereld van dementerenden

trimbos.nl»
Het Trimbos-instituut heeft diverse e-health interventies gemaakt gericht op alcohol- en druggebruik, angststoornissen, dementie, depressie, mentaal vermogen, infectieziekten, KOPP/KVO problematiek, seksualiteit en relaties, en werkstress. Dementieonline is de site die het trimbos aanbied.

mentorschap of bewindvoering info via alleszelf.nl»
Misschien pas over lange tijd, maar het kan ook u overkomen: dat u geen partner of familie maar wél ernstige beperkingen hebt waardoor u d
e regie over uw eigen leven dreigt te verliezen. Hoe blijft u dán zelfstandig wonen? Een mentor en/of bewindvoerder kan u in zo’n situatie helpen. Handig om te weten en verstandig om tijdig te regelen.

alzheimerassistent.nl»
Wijzer voor de omgang met dementie

alzheimernederland.nl»
Heeft u een vraag, wilt u uw ervaring delen of bent u op zoek naar praktische tips voor de verzorging van iemand met dementie? Alzheimer Nederland biedt u verschillende manieren om meer te weten te komen over dementie of om in contact te komen met lotgenoten: via de website, via andere online platformen als het Forum of de Alzheimer Assistent of dichtbij in uw regio via ontmoetingsplekken als het Alzheimer Café.

Bel de Alzheimertelefoon van 9:00 tot 23:00 uur/telefoonnummer: 0800-5088 /7 dagen per week bereikbaar

Nuttige artikelen en hulpmiddelen bij dementie zijn te vinden op o.a.:
www.alzheimershop.nlwww.memorycarestore.nl
www.it-fits.nl

Kanker

Websites over kanker

kanker.nl».

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.

pallialine.nl».

Op Pallialine staan palliatieve richtlijnen volgens de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg   beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Voor meer informatie over het opstellen en over de inhoud van de richtlijnen verwijzen we u naar de

algemene principes van palliatieve zorg».

oncoline.nl».

Via oncoline krijgt u toegang tot richtlijnen voor oncologische en palliatieve zorg

integraal kankercentrum»

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is om de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.

Reuma en botontkalking

Websites over gewrichtsaandoeningen

reumazorg Nederland»
De behartiging van de belangen van reumapatiënten, lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen en ziektespecifieke patiëntenverenigingen en -organisaties.

reumafonds.nl»
Het Reumafonds is er voor bijna 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Ze geven hen voorlichting, advies, steun én een stem in de maatschappij. Ze maken zich sterk voor de belangen bij politiek en zorg. Ze financieren en initiëren wetenschappelijk reumaonderzoek en patiëntenactiviteiten.

osteoporosevereniging.nl»
Het is dé patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose (botontkalking) en osteopenie in Nederland.

 

Pijn

Websites over pijn

pijn.startpagina.nl»
De beheerder van deze pagina is al 20 jaar nauw betrokken bij diverse non profit organisaties om pijn en chronische pijnaandoeningen gezamenlijk met specialisten en patiënten nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

pijn-hoop.nl»
Stichting Pijn-Hoop is een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn. Sinds de oprichting in 1988 is Stichting Pijn-Hoop er in geslaagd een belangrijk steun- en informatiepunt te zijn voor mensen met chronische pijn, maar ook voor vele medewerkers in de gezondheidszorg.

boek-en-steun.nl»
Door Anna Raymann, fysiotherapeute, schrijfster, chronisch pijnpatiënt en deskundige met betrekking tot de sociale gevolgen van chronische pijn, Boek-en-steun”.  Auteur van: “Lieve help! Steunen en gesteund worden bij chronische pijn en ander onzichtbaar leed”. Nog meer tips voor wanneer je partner bent van iemand met chronische pijn vind je hier.
Het boek Lieve Help! staat vol met informatie, adviezen, ervaringsverhalen, kortom alle do’s & don’t voor de chronisch pijnpatiënt én voor de mensen om haar heen.

relatietip.nl»
Als jouw partner ziek is kunt u hier goed tips vinden.

Longen

Websites over longaandoeningen

longfonds (voorheen Astma Fonds)»
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. Ze maken onderzoek mogelijk en pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt. Wetenschappelijk onderzoek is de basis van hun werk.

Amities zijn:

  • een vaccin tegen astma
  • kapotte longen repareren
  • een betere behandeling van ernstige longziekten

Long Alliantie Nederland»
De LAN zet zich in voor optimale preventie en behandeling van chronische longaandoeningen met de volgende doelen:

  • terugdringing van het aantal mensen met chronische longaandoeningen;
  • terugdringen van de ernst van hun ziekte;
  • terugdringing van het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen;
  • bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.

 

Heup of knieoperatie

Informatie na heup of knieoperatie