Slogo_samenbeterthuis@men Beter Thuis

                Tips en adviezen voor zelf- en mantelzorg thuis

 

 

 

Wat moet je eigenlijk kunnen als “mantelzorger”?

Plotseling worden vaardigheden van je verlangd waarvoor je nooit bent opgeleid.Hoe help je iemand onder de douche of op het toilet ? Hoe gebruik je een rolstoel? Hoe kleed je een familielid met een handicap aan en uit ? S@menBeterThuis helpt met meer dan honderd video’s online  en doelgerichte workshops.

In dit blog zal ik elke aflevering aandacht besteden aan een van de vele uiterst nuttige instructiefilmpjes van deze organisatie. In deze aflevering eerst meer over missie en visie.

Hoe doe je dat ? 

Wij staan allen voor de enorme uitdaging om zolang mogelijk zelfredzaam blijven. Dat willen we ook: eigen regie zolang als het kan ! Maar hoe doe je dat, als je gezondheid minder wordt ? Je hebt immers geen verstand van alle hulpvragen die op je af komen. S@men Beter Thuis is in 2014 opgericht door een groep enthousiaste, bij de dagelijkse praktijk betrokken professionals. Zij willen er aan bijdragen dat mantelzorgers en zelfzorgers op eigen kracht hun zorg ter hand kunnen nemen. Dit willen zij bereiken door hun gratis en laagdrempelig de beschikking te geven over goede eerlijke en praktische kennis en informatie via het digitaal platform van samenbeterthuis.nl.

S@men Beter Thuis wil andere zorgprofessionals aanmoedigen niet langer te zorgen ‘voor’, maar ervoor te zorgen ‘dat’.

Een belangrijke voorwaarde om deze kanteling te realiseren is dat de goede kennis die aanwezig is bij professionals, op maat, online en offline, gratis en laagdrempelig beschikbaar komt. Door een uitnodigende en ondersteunende houding naar mantelzorgers en zelfzorgers wil SBT (S@menBeterThuis) het behoud van eigen regie verbeteren.

niet: zorgen ‘voor’, maar zorgen ‘dat’

Online delen van kennis in de zorg komt beschikbaar voor de professionals in de zorg.  Online kennis of instructie voor behoud van zelfredzaamheid thuis van zorgontvangers (patiënten) en mantelzorgers wordt nergens in het land georganiseerd en vrij aangeboden. SBT wil hiervoor een brug slaan en wil samen met klankbordgroepen van zorgprofessionals, zelfzorgers en mantelzorgers zoeken naar goede beschikbare informatie. Zo probeert zij de hulpvragen omtrent zelfredzaamheid te beantwoorden. Als de informatie niet beschikbaar is, wil zij de ontwikkeling hiervan ter hand nemen of stimuleren.

“zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen” (Loesje)

Door de werkwijze van SBT wordt het voor mensen zonder kennis van zorg, oftewel de informele zorgverleners (familie, buren, vrienden, vrijwilligers) mogelijk om de gewenste informatie, die hulpvragen kunnen oplossen, op maat en herhaald te kunnen bekijken; en wel op een eigen gekozen tijdstip.

oooOOOooo

Sinds het online verschijnen van de website zijn de filmpjes al ruim een half miljoen keer bezocht. Me dunkt ! Mijn seniorenvereniging wil u graag meer bekend maken met de instructie en filmpjes. Deze zijn geordend in drie rubrieken: Verzorgen, Verplaatsen en Informatie. Neem er eens de tijd voor en kijk op deze website boordevol goede informatie om u zolang mogelijk thuis te ondersteunen !

Rein Akkermans

Algemene Senioren Vereniging Oss/Maasland