Door de veranderingen in de zorg kan er ook iets misgaan. Bijvoorbeeld dat u niet de zorg en ondersteuning krijgt die volgens u nodig is. Gaat er bij u iets mis? Meld uw incident via de incidentmelder, een initiatief van de patiëntenfederatie Nederland. Hier worden problemen gebundeld en samengebracht en onder de aandacht van verantwoordelijke partijen gebracht, zoals zorgkantoren, gemeenten en de landelijke overheid. Zij kunnen de problemen die onder hun aandacht komen benutten. Bijvoorbeeld door hun beleid waar nodig bij te stellen en organisaties op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Uw melding draagt zo bij aan verbetering van de zorg. Uw melding wordt anoniem verwerkt.

Melden van een incident »