Online cursussen van start met proefperiode tot 7 mei.
Denkt u met ons mee?

 

Voor leden klankbordgroep Samen Beter Thuis

Samen Beter Thuis nodigt u graag uit om mee te denken over ons nieuwe, unieke product: online cursussen voor mantelzorgers en zelfzorgers. We waarderen uw mening als lid van onze klankbordgroep enorm.

Waarom online cursussen (e-learning)?
Mantelzorgers en patiënten werken hard aan revalidatie en voorbereiding op zorghandelingen. Ze leren met de instructievideo’s van Samen Beter Thuis hoe ze met een rolstoel moeten omgaan of hoe je veilig met elleboogkrukken de trap op- en afgaat. Maar je kan die resultaten van je ‘training’ eigenlijk aan niemand laten zien. Samen Beter Thuis krijgt dan ook regelmatig als feedback van mantelzorgers en patiënten: ‘Er zou erkenning in de vorm van een certificaat moeten komen voor ons mantelzorgers en zelfzorgers.’
Tegelijkertijd horen we van zorgorganisaties en gemeenten dat niet duidelijk is wie onze instructiefilmpjes hebben bekeken. Wie werken aan hun zelfredzaamheid en positieve gezondheid?
Tot slot geven zorgorganisaties aan dat zij mantelzorgers en vrijwilligers (de informele zorg) graag gerichter willen instrueren en waarderen.
Dat is de achtergrond van ons nieuwe product: e-learning. Cursussen waarbij mantelzorgers en zelfzorgers instructiefilms bekijken, verdiepingsvragen beantwoorden én daarvoor worden beloond met een certificaat en een waardering hiervan.

Wat zijn de voordelen van e-learning? 
Voor mantelzorgers/zelfzorgers:

 • Zij krijgen relevante informatie en verdieping aangeboden op een leuke, interactieve manier, waarbij niets fout gedaan kan worden
 • De duidelijke hoofdstukindeling en zoekstructuur in de e-learning filmpjes maken het eenvoudig om gericht naar informatie te zoeken.
 • Wie de filmpjes bekijkt en de vragen beantwoord, wordt hiervoor gewaardeerd met een certificaat.

Voor organisaties die de e-learning aanbieden aan cliënten: (Zoals gemeenten/zorg-welzijnorganisaties/zorgverzekeraars/leveranciers)

 • Het betekent een uniek innovatief instrument voor deskundigheidsbevordering van cliënten. Dit bevordert zelfredzaamheid en verlicht de druk op de zorg.
 • Er ontstaat een systeem waarbij aanbieders van het product precies weten in hoeverre hun cliënten geïnstrueerd zijn, door het behaalde certificaat.
 • Zij kunnen met dit instrument deelnemers faciliteren en bovenal ook waarderen voor hun inzet.

Wij horen graag uw mening
Onze vraag aan de klankbordgroep: wat is uw mening over deze nieuwe vorm van e-learning?
Wij hebben er hard aan gewerkt om bovenstaande ideeën te realiseren. We zijn dan ook best trots dat we nu een uniek leerplatform dat kan doorontwikkelen, aan u kunnen presenteren. We zouden uw feedback, tips en opmerkingen enorm waarderen.

 • Wat vindt u van het idee van dit leerplatform? Heeft u aanvullingen of opmerkingen?
 • We willen onze e-learning zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Heeft u tips? Waar loopt u tegenaan?
 • Hoe kunnen we mantelzorgers/patiënten/organisaties/zorgprofessionals/zorgverzekeraars/gemeenten aanmoedigen om dit product (middels vouchers) bij ons in te kopen?
 • Welk bedrag zouden we hiervoor kunnen vragen, zodat het geen drempels opwerpt voor deelname. Wat zou het u waard zijn?
 • Heeft u tips hoe wij en of organisaties, gemeenten, zorgverzekeraars het certificaat kunnen gaan waarderen?
 • Heeft u tips voor aanpassing van de teksten? Zijn ze duidelijk genoeg?

Nieuwsgierig geworden? Kijk op: www.samenbeterthuis.nl/cursussen
De toegang tot de online cursussen is open tot 8 mei. We zijn heel benieuwd naar uw feedback en waarderen het enorm als u mee wilt denken!
Mail ons op: info@samenbeterthuis.nl
U kunt toegang ook uitproberen met ons testaccount:
Gebruikersnaam: samenbeterthuis
Wachtwoord: Test2018

We wachten vol spanning uw reacties af!

Vriendelijke groet,
Marian Fonville / Thijs van Dorst
Samen Beter Thuis