Hoe te lopen met een looprek

Let op: loop nooit voorbij de voorpoten van het looprek ! Dan kunt u achterover vallen !

Stap voor stap lopen

Om op de juiste manier met het looprek te lopen, gaat u als volgt te werk: u zet  eerst het looprek een stukje naar voren; vervolgens plaatst u een been tussen de achterste poten van het rek en daarna plaatst u het andere been erbij.

Daarna plaatst u weer het looprek een stukje naar voren en zet een been tussen de achterste poten. Vervolgens sluit u het andere been bij.  Enzovoort …

Gebruikers van het looprek neigen er naar voorover te hellen bij het lopen; blijf dus goed recht op staan en kijk steeds recht vooruit en loop niet te ver naar voren in het looprek, anders kunt u achterover vallen.

 Doorstappen

U zet nu eerst het rek goed ver vooruit. Verder dan u net deed. Vervolgens plaatst u een been tussen de achterste poten en het andere been plaatst u een stuk je verder in het rek. Zo loopt u net zoals u normaal ook zou lopen.

Dus nogmaals: u plaatst het rek naar voren en zet een voet tussen de achterste poten en uw andere been weer daarvoor. En nu zet u het rek weer goed ver naar voren, zet een voet tussen de achterste poten en u stapt weer in het rek.  

Als het lopen met een looprek beter gaat, kunt u het tweede been voorbij het eerste been zetten. We noemen dat doorstappen.

Lopen met 1 slecht been

U zet eerst het rekje naar voren en zet vervolgens eerst uw pijnlijke been tussen de achterste poten en vervolgens plaatst ju uw andere been erbij.

Dus nogmaals: zet het rek naar voren, zodat de voeten net achter het rek komen en zet dan eerst het slechte been naar voren tussen de achterste poten van het rek en haal dan het goede been er bij.