Achter in de stoel gaan zitten

Als het moeilijk is wat verder achterin de stoel te gaan zitten, kunt ook ook weer de ‘hammengang’ gebruiken. U helpt de zorgvrager telkens om zich van de ene bil naar de andere bil te verplaatsen en de bil waar geen steun op is naar achter te schuiven. Plaats uw handen bij  de bil en voor bij de knie en help zo bij het zijwaarts verplaatsen. Help afwisselend rechterbil en linkerbil naar achteren te schuiven. Tot de zorgvrager achterin de stoel zit.