Opstaan uit een stoel en lopen met een rollator:

Om veilig op te gaan staan uit een stoel pakt u met uw handen goed de armleuning van de stoel vast. U zet uw voeten zo ver als u kunt naar achteren.
Vervolgens verplaatst u uw bovenlijf naar voren. Uw hoofd moet daarbij  voorbij uw knieën komen. Dit is belangrijk omdat u dan beter in evenwicht op staat. Als u niet naar voren komt met uw bovenlijf kunt u terugvallen in de stoel.
U drukt u op met uw handen en zet af met uw voeten, totdat u rechtop komt te staan. Zorg dat u eerste stevig staat voordat u de rollator vastpakt.

Gaan zitten in een stoel als u met een rollator gebruikt:

Als u wilt gaan zitten in een stoel, loopt u met de rollator tot vlak bij de stoel. Zorg ervoor dat het rechter- of linkerachterwiel van de rollator bij de rechter- of linkerpoot van de stoel is voordat u bijdraait. Draai u om met de rollator  en loop achterwaarts, zodat u recht voor de stoel komt te staan. Zorg dat uw achterbenen de stoel voelen.
U kunt als u wat minder evenwicht hebt, eerst de rollator op de rem  zetten. Pak altijd eerst beide armleuningen vast en voordat u gaat zitten. De stoel biedt stevigheid als u gaat zitten. Laat u rustig zakken en beweeg het hoofd hierbij richting de knieën. Zo voorkomt u dat u in de stoel valt.