In deze instructiefilm komen veel aspecten aan bod die van belang zijn voor het voorkomen van vallen. Bewust wording van valrisico’s draagt bij aan het kunnen voorkomen van een val.  In de film worden ook handige tips gegeven om weer overeind te kunnen komen na een valpartij.  Daarnaast wordt verwezen naar oefeningen en beweegprogramma’s. Deze video mag door iedereen vrij gebruikt worden voor presentaties in buurten en wijken, bijeenkomsten voor ouderen, vrijwillige thuiszorg etc. Hieronder staan de verkorte instructiefilmpjes uit deze lange film. (de totale duur van de instructiefilm is ca 25 min.)

Tips en adviezen

In deze instructiefilm wordt ingegaan op het herkennen van risicofactoren als: het belang van een goede conditie en sterke spieren, een veilig huis en aangepaste woning, het vermijden van gevaar (bijvoorbeeld in het verkeer). En ook is er aandacht voor het voorkomen van duizeligheid, het veilig leren bewegen, goede schoenen, goede zicht en verstandig omgaan met medicijnen en oefenprogramma’s.
Stap voor stap toelichting »

Maatregelen om vallen te voorkomen

Risicofactoren kennen is de eerste stap naar het verhogen van de eigen veiligheid. Veel ongelukken zijn met kleine aanpassingen of grotere alertheid te voorkomen. Een goede conditie en sterke spieren voorkomen veel valpartijen. Zoek daarom indien mogelijk de buitenlucht op en beweeg iedere dag minimaal 30 minuten. Stap voor stap toelichting »

Verplaatsen na een val voor meer ruimte

In deze instructiefilm wordt ingegaan op het verplaatsen na een valpartij, wanneer er te weinig ruimte is.
Probeer na een val altijd eerst te achterhalen  of er geen letsel is. Bij twijfel moet u altijd een arts bellen. Zorg er daarom voor dat u een telefoon of alarmknop bij de hand heeft en vraag als het kan om hulp, zodat u nooit alleen bent als u hulp nodig hebt. Stap voor stap toelichting »

Hulp inroepen na een val

Als u bent gevallen, is het belangrijk om op een zo veilig mogelijke manier weer overeind te komen, maar ook is het van belang om te voorkomen dat opnieuw een onveilige situatie ontstaat. Kom, als u gevallen bent, niet te snel overeind en beweeg rustig; test voorzichtig of alle ledematen nog wel goed functioneren. Stap voor stap toelichting »

Helpen opstaan na een val

Alle valpreventie ten spijt belanden soms mensen toch ongewild op de vloer. Het is dan belangrijk om te helpen om de gevallene op een zo veilig mogelijke manier weer overeind te laten komen en te voorkomen dat er opnieuw een onveilige situatie ontstaat.   Stap voor stap toelichting »

Goede manieren om op te staan na een valpartij

Er zijn diverse manieren om op te staan na een valpartij. Deze technieken om op te kunnen staan na een valpartij, laten we in deze instructievideo zien. Als u het niet vertrouwt, na een val neem dan contact op met een huisarts of met alarmnummer 112. Stap voor stap toelichting »

Overeind komen met een tillift

Een tillift kan ingezet worden om iemand van de grond te kunnen tillen.  De persoon komt dan in een tilmat aan de lift te hangen. De lift wordt elektrisch bediend. Voor het gebruik van een dergelijk lift moet u goed geïnstrueerd worden.
Probeer altijd eerst te achterhalen na een val of er geen letsel is. Bij twijfel bel dan een arts.   Stap voor stap toelichting »

Met een luchtbed overeind komen na een val

Als u de zorgvrager niet geholpen kan worden om overeind te komen, omdat hij zijn benen niet goed kan gebruiken of buigen, dan is de methode van het elektrisch luchtbed een goed alternatief. Deze luchtbedden kunt u aanschaffen in kampeerwinkels. Stap voor stap toelichting »

Andere hulpmiddelen om overeind te komen na een val:

met een elektrische stoel(de Raizer)

Als de zorgvrager niet geholpen kan worden zonder hulpmiddel overeind te komen na een val, omdat hij of zij zijn benen niet goed kan gebruiken of buigen, dan is de Raizer een handig hulpmiddel voor in de thuissituatie. Iets duurder alternatief dan een luchtbed, maar makkelijker in gebruik.

met een elektrisch opblaasbaar luchtkussen

Een ander hulpmiddel is een opblaasbaar luchtkussen (ELK tilkussen). De ELK is een compact, op batterijen werkend tilkussen, bedoeld om iemand van de grond op te tillen. Als iemand gevallen is, kan diegene op het kussen schuiven, of op het kussen worden gerold en vervolgens worden geholpen om rechtop te gaan zitten. De ELK kan door een druk op de knop worden opgeblazen. De gevallen persoon wordt van achteren ondersteund door een verzorger om hem/haar in een verhoogde zitpositie te brengen en klaar is om op te staan. Zodra het liften is voltooid, kunt u de ELK leeg laten lopen, opvouwen en weer opbergen. Helaas is de video engelstalig, maar het laat wel zien hoe het werkt.