Overeind na een val met een “passieve” tillift

Mensen die niet meer kunnen lopen of staan, kunnen met behulp van een zogenaamde passieve lift geholpen worden van bed naar stoel en vice versa. Een passieve tillift kan ook ingezet worden om iemand van de grond te kunnen tillen.  De persoon komt dan in een tilmat aan de lift te hangen. De lift wordt elektrisch bediend. Voor het gebruik van een dergelijk lift moet u goed geïnstrueerd worden. Dit kan gebeuren door de leverancier,  de thuiszorg of door een ergotherapeut of fysiotherapeut. Deze liften kunnen in bruikleen geleverd worden voor maximaal een half jaar via de thuiszorguitleen>>. Daarna moet een dergelijk lift worden aangevraagd bij de gemeente (WMO). Als de gevallen persoon in de tilmat hangt, kunt u de lift verrijden naar een bed of stoel. Als u geen kennis heeft van tilliften, vraag dan om instructie en laat deze zonodig een paar keer herhalen, zodat u er ook handig in kunt worden. Oefen met een lift; ga er zelf in hangen en oefen met een andere mantelzorger. Laat de zorgvrager eerst zien hoe het werkt voordat hij/zij erin komt te hangen.

Probeer na een val altijd eerst te achterhalen  of er geen letsel is. Bij twijfel belt u een arts. Zorg ervoor dat u een telefoon of alarmknop bij de hand heeft en vraag als het kan om hulp, zodat u met tweeën bent om te helpen.
Versleep de gevallen persoon zonodig naar een plaats waar meer ruimte is.
Bij de meeste tilliften kan het til-juk ver genoeg omlaag naar de grond.
Breng met de kantelmethode de tilband aan.
Rijd de tillift vanaf de voetenkant aan, zodanig dat beide voeten van de zorgvrager aan 1 zijde van de draagkolom komen.
Bevestig de tilband aan het juk en laat de lift de beweging omhoog maken.
Leg  voorafuit dat de lift de zorgvrager omhoog gaat tillen. Daarna drukt u op de elektrische bediening.
Stel de zorgvrager op zijn gemak en handel rustig.
Plaats de zorgvrager met de lift in de stoel.