Hulpmiddelen bij toiletgang

Als de zelfstandige toiletgang moeilijk wordt doordat iemand moeite heeft bij het opstaan en gaan zitten kan het makkelijker worden gemaakt, door de inzet van hulpmiddelen als beugels of toiletverhogers. In dit instructie filmpje wordt ingegaan op diverse hulpmiddelen of handigheidjes die een oplossing kunnen bieden bij moeilijke toiletgang. Thuiszorgorganisaties, ergotherapeuten en fysiotherapeuten kunnen u adviseren.
Ook wordt ingegaan op hulp bij de toiletgang, houding van de zorgverlener en hygiëne.