Temperatuur bij het wassen

Als u iemand moet wassen op bed, zorg dan in overleg met degene die u verzorgt, voor een goede temperatuur van het water bij het wassen. Om te voorkomen dat de zorgvrager lang bloot ligt, zet u zoveel mogelijk spullen al klaar voor het uitkleden. Warm water pakt u op het laatste moment zodat het water niet is afgekoeld, als u begint met wassen. Droog zo snel mogelijk de lichaamsdelen die gewassen zijn weer en dek het lichaam af met een handdoek om te voorkomen dat de zorgvrager het koud krijgt.

Wat kan iemand nog zelf doen?

Vraag altijd of iemand zichzelf nog kan wassen en wat de eigen werkwijze is. Bijvoorbeeld, wil de zorgvrager met of zonder zeep gewassen worden. Vertel steeds vooraf wat u gaat doen en overleg dus steeds met de zorgvrager over wat hij of zij zelf nog wil of kan doen. Het bevordert de zelfredzaamheid en het ontlast u als verzorger. Houd ook altijd de vermoeidheid van de zorgvrager in de gaten. Handel rustig en let steeds op de reacties en blijf overleggen over de wensen, gewoontes en werkwijze.  

Werk hygiënisch

Gebruik meerdere waskommen en washandjes om hygiënisch te kunnen wassen. Let goed op de huidplooien; het wassen is daar lastiger en er kunnen zeepresten en water achter blijven. Dat kan irritatie geven. Was voorzichtig met zeep en was goed na met water. Er is ook een andere methode om minder handelingen te hoeven verrichten. Dit heet wassen zonder water. Informeer hiernaar bij uw apotheek of thuiszorg.

Let op uw houding!

Zet het bed zo, dat u met rechte rug en ontspannen schouders kunt werken. Blijf goed op uw eigen houding letten. Gebogen staan of ver reiken kan tot rugklachten leiden. Ook een gedraaide rug wordt teveel belast. Loop liever een keer extra om het bed heen en werk zo dicht mogelijk bij uw eigen lichaam. Tegen de bedrand leunen met uw heupen, scheelt in de belasting van de rug, maar blijf daarbij wel goed in de loopstand staan.